• YARIM ALTIN
  1.582,00
  % 1,43
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  476212,434
  % 2,42
 • BIST 100
  1.441,33
  % -0,24
 • İhtiyaç Kredisi
 • Konut Kredisi
 • Taşıt Kredisi
 • Kobi Kredisi

Kredi tutarı 500'den büyük olmalı

Kredi Borcunu Erken Kapama Durumunda Ödenecek Tutar

Kredi Borcunu Erken Kapama Durumunda Ödenecek Tutar

İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi kullandırılırken anapara üzerine faiz, KKDF ve BSMV gibi ücretler eklenerek geri ödeme tutarı belirlenir ve başvuru sahibine bir ödeme planı sunulur. Ödeme planı incelendiğinde her ay için ayrılan anapara, faiz ve ücretler ayrı ayrı görüntülenebilmektedir. Kredi borcunu erken kapama durumunda ödenecek tutar ödeme planına bakılarak kolaylıkla hesaplanabilir. Ancak konut kredisi kullananlar erken ödeme indiriminden herhangi bir kazanç elde edilmemekte hatta erken ödeme cezası da yansıtılabilmektedir.

Kredi Erken Ödeme İndirimi Nedir?

Kredi erken kapama yapılırken elde edilecek kazanç, kalan taksitlere yansıtılan faiz ve ücretlerin düşmesiyle elde edilir. Aslına bu tam anlamıyla bir indirim değil, anaparaya yansıtılan tutarların düşmesidir.

Kredi Erken Ödeme İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Banka kredi hizmetinden yararlanan kişiler aynı gün kullanımdan vazgeçme ve krediyi hiçbir faiz, ücret ödemeden iptal ettirme hakkına sahiplerdir. Kredi kullanımı yapıldıktan 1 gün sonra bile krediyi kapatmak istenildiğinde günlük faiz ve ücretler kullanıcıdan talep edilmektedir. Erken ödeme indirimi yapıldığı sırada son ödenen taksitten sonra kalan taksit ve gün sayısınca mevcut faiz ve ücretler anaparadan düşürülür ve kalan tutar hesaba borç olarak yansıtılır. Erken ödeme başvurusu yapıldıktan sonra belirtilen tarihe kadar talep edilen tutarın bankaya giderek veya ATM’den vadesiz hesaba yatırarak ödeme yapılması gerekir.

Erken ödeme hesaplaması yapılırken son ödenen taksitin anapara tutarı hesaba katılmaktadır. Bu duruma bir tablo ile örnek verecek olursak:

10.000 TL tutarlı bir kredinin 2,79 faiz oranıyla kullanıldığını belirtilen örnek tabloda taksit ve ücretler yukarıdaki gibi olacaktır. KKDF ve BSMV ücretleri her bankaya göre değişkenlik gösterecektir.

Tablo incelendiğinde taksit tutarı, anapara, faiz, KKDF ve BSMV ücretleri ayrı olarak belirtilmiştir. Her taksit ödemesinden sonra ise bir sonraki aya kalan anapara tutarı da görüntülenmektedir.

Bankaların kredi kullanımı sırasında yaptığı taksitlendirmeler göz önüne alındığında her aya düşen ödeme tutarı aynı olsa da ilk taksitlerde anapara tutarı az, faiz ve ücretler ise fazladır. Tablodan da anlaşılacağı üzere ilk taksitten son takside doğru anapara tutarında artış gözlenirken ücret ve faizlerde azalma görülmektedir.

İhtiyaç kredisi taksitlendirilirken öncelikle faiz ve ücretler talep edilmektedir. Örneğin, kredi borcunu erken kapama durumunda kişi 7. taksitten sonra erken kapama indiriminden yararlanmak istediğinde aslında söz konusu taksite kadar anapara tutarına az ödeme yaptığından indirimden minimum tutarda yararlanılacaktır.

İhtiyaç Kredisi Erken Ödeme Hesaplaması

Kredi kullanımı yaptıktan sonra erken kapama durumunda ödenecek tutarı hesaplarken son ödenen taksit göz önünde bulundurulur. Yukarıda belirtilen tablodan örnek verecek olursak:

Kullanılan kredinin ilk 4 taksiti ödendiğini varsayalım. 5. taksit ile birlikte erken kapama yapılmak istenmesi durumunda kalan anapara tutarı 6.306,85 TL’dir.

-5. taksit tutarı 1.025,60 TL’dir.

-5. taksitle birlikte kalan anapara tutarı ise 6.306,85 TL’dir.

-Erken kapama tutarı bu durumda 1.025,60 TL +6.306,85 TL = 7.332,45 TL olacaktır.

Bu durumda erken kapama indiriminden sonra kişinin kazancını belirtecek olursak;

-Kredi kullanıcısı ilk 4 taksit için 4 x 1.025,60 = 4.102,4 TL ödemiş bulunmaktadır. Erken kapama bedeli ise 7.332,45 TL’ydi. Kredi erken ödeme tutarı toplam 11.434,85 TL oldu.

-Toplam taksitlerin tutarı ve erken ödeme tutarı arasındaki fark ise erken kapama indiriminden elde edilen kazancı belirtecektir. Bu durumda 12.307,23 TL – 11.434,85 TL = 872,38 TL kredinin erken kapama indiriminden elde edilen kazançtır.

Konut Kredisi Erken Kapama Cezası Nedir?

Konut kredisi taksitlerine art arda ödeme yapmak veya krediyi erken kapamak istenildiğinde belli bir oranda erken kapama cezası ödemek zorunda kalabiliyor. Bu oran kalan vade üzerinden değerlendirilir. Otuz altı aydan fazla olmayan kredilerde bu oran %1 iken, kalan vade 36 aydan fazla olduğunda ise %2 oranındadır. Banka inisiyatifinde olmakla birlikte erken ödeme cezası daha az tutarlı da talep edilebilmektedir. Tüketici Korunması Kanunu’na göre bu oranın artırılması ise tamamen yasaktır ve uygulanması durumunda kişinin Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunma hakkı vardır.

Bankaların Konut Kredisi için erken kapama ceza işlemi uygulamasındaki amaç indirim nedeniyle kurumun faiz gelirinde düşüşün gözlenmesidir. Taşıt Kredisi veya İhtiyaç Kredisi kullanan kişilere bankaların herhangi bir erken ödeme cezası uygulaması bulunmamaktadır.