• YARIM ALTIN
  1.577,00
  % 1,05
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  477428,598
  % 3,07
 • BIST 100
  1.441,33
  % -0,24
 • İhtiyaç Kredisi
 • Konut Kredisi
 • Taşıt Kredisi
 • Kobi Kredisi

Kredi tutarı 500'den büyük olmalı

Ülke Kredi Notlarını Kim Belirler?

Ülke Kredi Notlarını Kim Belirler?

İlk adımda ülke kredi notunun tam olarak ne ifade ettiğini ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir. Ülke kredi notu , dünyada üç büyük kredi derecelendirme kurumu tarafından belirlenmektedir. Bu kredi belirlenen kredi notu ile birlikte ülkelerin ekonomik sistemi hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bu not ile birlikte o ülkede yatırım yapılıp yapılmayacağı belirlenebilmektedir. Bu nedenle ülkelerin sahip olduğu [gri]kredi notları[/gri], gelişim açısından büyük bir öneme sahiptir. Diğer bir değişle ülkelerin sahip olduğu kredi notu, aynı zamanda ülkenin ekonomik açıdan gelişmiş olup olmadığını belirleyen bir sistemdir.

[mavi_baslik] Ülke kredi notu hangi kurumlar belirlemektedir? [/mavi_baslik]

Modern çağda özellikle de son zamanlarda ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik ve iktisadi açıdan kaydedilen gelişmeler ülke kredi notunun önemi çok daha üst seviyelere çıkarmaktadır. Dünya üzerinde ülkelerin sahip olduğu kredi notlarını belirleyen üç büyük kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar Standart&Poor, Fitch Rating, Moody’s kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların hepsi ABD merkezli olup hizmetlerine ABD’de devam etmektedirler. Bu kuruluşların yaptığı derecelendirme sistemi ile verilen puanlar özellikle yatırımlar için büyük bir önem taşımaktadır. Ülkelerin sahip oldukları kredi notları, ülkelerin ekonomik açıdan kuvvetleri ve geleceğe dönük büyüme politikaları hakkında önemli bilgiler edinilebilmektedir. Bu şekilde ülkelere yatırım yapılıp yapılamayacağına karar verilebilmektedir. Ülkelerin sahip olduğu bu dereceleri ile yatırım konusunda herhangi bir risk durumu oluşturup oluşturmadığı anlaşılabilmektedir. Bu kredi notunun belirlenmesi işlemi sırasında politik risklerde hesaba katılmakta olup, kredi dereceleri ise yatırımcıların yabancı ülkelere yatırım yapıp yapmayacağını koşunda temel esastır.

Ayrıca Standart&Poor ve Fitch için BBB-, [gri]Moody’s[/gri] için Baa3 yatırım yapılabilir olarak kabul edilmekle birlikte S&P ve Fitch için BB+, Moody’s için Ba1 dereceleri ve daha aşağısı yatırımın riskli olduğu hatta genel olarak çöp olarak nitelendirilmektedir.

Ülke kredi notu

Ülke kredi notu

[mavi_baslik] Standard&Poor [/mavi_baslik]

  Kuruluşun merkezi ABD’de New York’ta bulunmakta olup, uluslara arası kere değerlendirmesi yapan kuruluşlardan biridir. Özellikle 1982 yılında Meksika’da yaşanan ekonomik kriz ile birlikte bir uyarı sisteminin oluşturulması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç ise S&P gibi kurumların öneminin artması ile sonuçlanmıştır. Kuruluş şirketleri derecelendirdiği gibi ülkeleri de derecelendirmeye tabi tutmaktadır. Özellikle ülkelerine borç vermek isteyen yatırımcılar bu derecelendirmeyi baz almaktadır. Bu derecelendirme ise S&P kuruluşunun verdiği puanlar ile belirlenmektedir. Yani ülkelerin ekonomik durumunu inceleme altına alarak yatırımcıların işlerini yürütmesinde yardımcı olmaktadır.

[mavi_baslik] Fitch [/mavi_baslik]

  Kuruluş yaptığı değerlendirme sistemi 1975 yılında onaylanmış olup kuruluşun iki merkezi bulunmaktadır. Merkezlerden biri ABD New York’ta bulunurken diğeri Birleşik Krallık Londra’da bulunmaktadır.

[mavi_baslik] Moody’s [/mavi_baslik]

Moody’s Yatırımcılar hizmeti dünya çapında genel olrak Moody’s adı ile anılmaktadır. Kurulumun verdiği hizmet geleneksel iş çizgisini ve ismini temsil eden bonoların derecelendirme sistemini yapmaktadır. Ayrıca ticari ve kamu işletmelerinin çıkarmış olduğu bonolar üzerinden uluslararası parasal araştırmaları yapmaktadır.

[mavi_baslik] Ülke kredi notunun belirlenmesi hakkında detaylar [/mavi_baslik]

Belirtilen kurumlar, ülke kredi notunun belirlenmesi esnasında ülkelerin hem ekonomik he de siyasi durumu baz almakta olup bu iki temel üzerinde belirleme işlemini yapmaktadır. Ayrıca Euromoney tarafından yılda iki kez olmak üzere yapılan ülke risk endeks analizi ile birlikte 185 ülkenin ekonomik risk durumları düzenli olarak takip edilmektedir. Bu nokta bahsedilen veriler ise daha çok ülkenin ekonomik durumuna ait verilerden oluşmaktadır. Ülke kredi notunun belirlenmesinde aynı zamanda ülkelerin direnim riskleri ve ithalat yapan kişilerin direnim riskleri değerlendirmeye alınmaktadır. Kuruluşların yaptığı bu değerlendirmeler sunucu ile değerlendirme yapılan ülkelere kredi notu verilmektedir. Verilen bu kredi notuna göre söz konusu ülkenin ekonomik durumu hakkında önemli bilgiler edinilebilmektedir.

[mavi_baslik] Ülkelerin kredi notlarını bilmenin avantajı [/mavi_baslik]

Ülkelerin sahip olduğu kredi notlarını bilmenin pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle de yatırımcılar açısından çok daha önemli bir hal almaktadır. Çünkü yatırımcılar bir ülkede yatım yamadan önce ülkenin geleceğe yönelik ekonomik durumun ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğini kestirerek yatırımlarını yapmaktadır. Tabi bu durumu öğrenmek amacı ile uzman analizlere ihtiyaç vardır. Bahsedilen üç kurumun verdiği kredi notları yatırımlara da ülke ekonomisi hakkında fikir vermektedir. Bu sistem ile birlikte yatırımcılar ufak bir analiz ile birlikte yapılan yatırımların ilerleyen yılarda ne gibi geri dönüşler olabileceğini hesaplayabilir ve hesaplara göre yatırım yapma konusunda karar verebilmektedir.