Kredi Notu Öğrenme Sorgulama Hesaplama – Kredinotutr.com

Ekonomi

En yalın şekli ile insan etkinliğidir. Üretim, ticaret, ihracat, ithalat ve dağıtım ekonominin en temel parçalarını oluşturur. Ekonomi belli bir alandaki iş gücünden oluşur. O sistem içerisindeki iş gücünü, sermayeyi, hatta doğal kaynakları içerir.
Ekonomi teknoloji, evrim, tarih, sosyalizm, coğrafya, doğal kaynaklar ile belirlenir. Ayrıca gelir ve ekoloji gibi ana unsurlar vardır. sözcük olarak ‘oikia’ anlamını taşır. Türk Dil Kurumu insanların yaşayabilmek adına üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalı olarak ekonomiyi tanımlamıştır.
Tüm meslek dalları, kuruluşlar ekonomik bir faaliyet içerisindedir. Her canlı bazen istemeyerek de olsa ekonominin içerisinde yer alır. Tüketim, tasarruf, yatırım gibi ekonomik faaliyetler bu alanın çekirdeğini oluşturur. Geçmişten günümüze sürekli olarak gelişim göstermiştir. İnsanoğlunun doğuşu ile beraber faaliyete geçen ekonomi toplumların bir birileri ile bir araya gelmesi ile tavan yapmış ve devam etmektedir. İlk ekonomiyi parayı bulan Sümerler değil Babilliler ve komşu şehir devletleri kurmuştur.

Bu kategori altından sizlere bilgi ve gelişmeleri aktaracağız.